Postaussarja: Fyysinen suorituskyky ja fyysiset ominaisuudet: TAKTIIKKA

Fyysisiin ominaisuuksiin painottuvan blogisarjan viimeinen osa on täällä. Aiemmin sarjassa on käsitelty voimaa, nopeutta, kestävyyttä, notkeutta, rentoutta, taitoa ja tekniikkaa. Tänään vielä vuorossa monelle erityisesti jääkiekosta tuttu termi, taktiikka. Taktiikka kuitenkin ulottuu kiekkomaailman ulkopuolelle ja sitä sovelletaankin kaikissa urheilulajeissa. Kun taktiikkaa oppii analysoimaan, seuraamaan ja kehittämään, se voikin olla kultaakin kalliimpi avain kilpaurheilussa. Taktiikkaa voi kuitenkin käyttää muutkin kuin kilpaurheilijat kehityksensä tukemiseksi.

Mitä sitten tarkoitetaan taktiikalla? Miten se jaotellaan? Mitä hyötyä taktisten ominaisuuksien harjoittamisesta on? Miten niitä ylipäätään voi harjoitella?

taktiikka

Suunniteltua toimintaa

Ennen kilpailuja urheilija käy usein valmentajansa kanssa läpi miten omaa ja vastustajan suorituskykyä tulisi arvioida sekä miten erilaiset ulkoiset olosuhteet kannattaa huomioida kilpailuihin valmistautuessa. Tätä ennakoivaa toimintamallien suunnittelua kutsutaan urheilussa taktiikaksi. Yleiset lainalaisuudet ja säännöt luokitellaan yleiseen taktiikkaan, kun taas lajikohtaiset erityispiirteet ja niiden eteen harjoitteleminen nimetään lajikohtaiseksi taktiikaksi. Näistä kahdesta, lajikohtaisesta taktiikasta ja yleisestä taktiikasta, muodostuu taktisten toimintojen kivijalka. Tästä eteenpäin taktiikka jaetaan kyseessä olevan urheilulajin ja sen erityispiirteiden mukaan. Kun puhutaan joukkuetaktiikasta, se sisältää puolustuksen, hyökkäyksen ja erikoistilanteiden suunnitelmallisen läpikäymisen ja joukkueen roolien jakamisen. Yksilöurheilussa taktiikan lajikohtaiset eroavaisuudet poikkeavat hyvinkin paljon toisistaan. Esimerkiksi taitopainotteisissa lajeissa, kuten rytmisessä voimistelussa, taktisella ajattelulla tähdätään nimenomaan puhtaisiin liikeratoihin ja liikkeiden optimaaliseen ajoitukseen. Puolestaan voima-, kestävyys- ja nopeuslajeissa taktiikan avulla haetaan oikeanlaista voimien käyttöä ja jakamista niin, että kilpailutilanteessa urheilija pystyisi antamaan itsestään parhaan mahdollisen tuloksen ilman huomattavaa väsymistä kesken suorituksen.

Mitä hyötyä taktiikan harjoittamisesta sitten on?

Varsinkin suomalaisessa yksilöurheilussa taktiikan hyödyntäminen jää usein liian vähäiseksi. Tai taktisia toimintamalleja saatetaan kyllä käydä läpi ennen kilpailua, mutta niin, että urheilijalla ei edes itse ole tietoa, mitä taktiikka tarkoittaa. Lajikohtaisen ominaisuuksien parantamiseksi ja oman harjoittelun ja suoritusten arvioimiseksi taktisten taitojen analysoiminen olisikin erityisen tärkeää. Kun luodaan uusia toimintamalleja uusiin kilpailuihin, niin on samalla hyvä kyseenalaistaa vanhat toimintamallit. ”Olen aina ennenkin toiminut tällä tavalla ennen kilpailuja ja se on johtanut hyviin suorituksiin” on urheilumaailmassa liian usein kuultu ympäripyöreä lausahdus. Jos haluaa voittaa, jos haluaa olla paras, niin pitää jatkuvasti kehittyä. Pitää kehittää itseään sekä fyysisesti että psyykkisesti. Pitää oppia tiedostamaan omaa tekemistään ja kehittää sitä eteenpäin. Miksi tyytyä hyviin suorituksiin, jos pelkällä ajattelumallien kehittämisellä voi saavuttaa erinomaisia tuloksia?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kokonaisuus huomioon

Mitä taktiikan hyödyntäminen sitten ihan käytännön elämässä tarkoittaa? Ennen kilpailuja se tarkoittaa kilpailuolosuhteiden yleistä analysointia, kuten kilpailun ajankohdan, ilmasto-olosuhteiden, kilpailupaikan kunnon ja majoituksen huomioon ottamista ja analysointia. Miten nämä toteutetaan? Miksi? Miten se vaikuttaa urheilusuoritukseen? Jne.

Kilpailuolosuhteiden erityinen analysoiminen puolestaan tarkoittaa muun muassa vastustajan taktiikan tarkastelua sekä emotionaalisten ja älyllisten piirteiden havainnointia. Tämä sisältää myös urheilijan oman asennoitumisen koko kilpailutilanteeseen.

Taktinen toiminta kattaa myös kilpailun aikaisen ja jälkeisen toiminnan (mm. palautumisen optimointi) sekä taukojen aikaisen toimimisen.

Taktisten taitojen kehittämisen tavoite

Taktisten taitojen kehittäminen tehostaa urheilijan kykyä tiedostaa omat vahvuutensa ja heikkoutensa sekä helpottaa ymmärrystä oman lajin erityispiirteistä. Lajisidonnainen ajattelutapa myös kehittää loogista, joustavaa, omaperäistä ja arvioivaa ajattelutapaa, ja tämä puolestaan voi kilpailutilanteessa johtaa erittäin suotuisiin nopeisiin ratkaisuihin olosuhteiden muuttuessa. Taktinen toiminta kasvattaakin urheilijan itsenäistä toimintaa ja antaa rutkasti lisää vaihtoehtoja toiminnan toteuttamiselle myös erittäin haastavissa olosuhteissa.

Täytyy kuitenkin ottaa huomioon, että taktisten taitojen harjoittamisen tueksi tarvitaan teknisiä taitoja ja näiden hyödyntämistä yhdessä. Niin kuin muitakin fyysisiä erityisominaisuuksia, taktiikkaa tulisi harjoitella palautuneessa tilassa, jotta olotila olisi virkeä ja vastaanottavainen. Kuitenkin satunnaisesti väsyneessä olotilassa tehdyt harjoitukset kasvattavat oikeanlaista ajattelu- ja toimintamallien käyttöä vastaavanlaisissa haastavammissa tilanteissa.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Miten harjoitella taktisia taitoja?

Taktiikkaa harjoitellaan usein valmentajan johdolla. Valmentajalla tulisi olla riittävästi lajikohtaista tietotaitoa, jotta taktisten ominaisuuksien analysoiminen ja kehittäminen olisi mahdollisimman suotuisaa urheilijan kannalta. Taktisia ominaisuuksia voi kuitenkin kehittää, vaikka urheilisi itsenäisesti ilman valmentajaa. Tällöin erityisesti kannattaa hyödyntää videointia sekä oman että vastustajan suoritusten analysoinnissa ja kirjoittaa paperille sekä harjoittelukaudella että kilpailuihin valmistavalla kaudella omat taktiset suunnitelmat. Usein kuitenkin yksinään ajatellessa voi ajattelumaailma lukkiutua, ja vaihtoehdot jäävät rajallisiksi, joten kannattaa joka tapauksessa keskustella muiden lajia tuntevien henkilöiden kanssa ja erityisesti ottaa oppia menestyneemmistä urheilijoista. On aina hyvä havainnoida ja analysoida muita pitkälle päässeitä urheilijoita ja heidän toimintaansa, mutta muista kuitenkin, että samat toimintamallit eivät sovi kaikille. Eli voit ottaa oppia kokeneemmilta, mutta rakenna kuitenkin aina oma henkilökohtainen suunnitelma ja ole tarpeen vaatiessa valmis muuttamaan sitä. Hyvin hyödynnetty taktiikka parhaillaan kehittää urheilijaa sekä psyykkisesti että fyysisesti, auttaa saavuttamaan tavoitteet, pienentää vammautumisriskiä, nopeuttaa palautumista sekä tukee oman urheilijaidentiteetin vahvistamista.

 

Summa summarum: Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty.

 

 

 

Lähteet:
Luhtanen, P. Taktiikka ja sen harjoittaminen. 1989.
Mero, Nummela, Keskinen etc. Urheiluvalmennus. 2007.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s