Postaussarja: Fyysinen suorituskyky ja fyysiset ominaisuudet: TAITO JA TEKNIIKKA

Fyysisiin ominaisuuksiin painottuva postaussarja on päässyt jo kuudenteen osaansa. Aiemmin sarjassa on käsitelty voimaa, nopeutta, kestävyyttä, notkeutta ja rentoutta. Tänään vuorossa taito ja tekniikka. Myöhemmin on vielä tulossa sarjan viimeinen artikkeli, joka käsittelee taktiikkaa.

Miten taito ja tekniikka jaotellaan? Mitä hyötyä niiden harjoittamisesta on? Miten taitoa ja tekniikkaa voi harjoitella?

taitojatekniikka

Yleistaitavuus

Yleistaitavuus käsittää kyvyn oppia ja hallita erilaisia urheilusuoritusten ulkopuolisia taitoja, mutta se on kuitenkin vahvasti liitännässä myös urheilusuorituksiin. Karkeasti jaoteltuna ikävuodet 1-6 ovat parhaita yleistaitojen kehittämisen kannalta. Yleistaitoja ovat muun muassa heittäminen, potkaiseminen, juokseminen, hyppiminen, kiinniottaminen, polvennostokäynti ja lyöminen mailalla. Näiden kanssa samanaikaisesti kehittyvät koordinatiiviset valmiudet eli hermo-lihasjärjestelmän toiminta paranee. Koordinatiivisiin edellytyksiin kuuluvat puolestaan reaktiokyky, suuntautumiskyky, yhdistelykyky, erottelukyky, rytmittämiskyky, tasapainokyky ja sopeutumiskyky. Koordinatiiviset edellytykset kehittyvät parhaimmillaan lapsen leikkiessä sekä spontaanisti että ohjatusti, esimerkiksi erilaisten leikki- ja tehtäväratojen avulla.

Huippu-urheilua ajatellen yleistaitavuutta ja koordinatiivisia valmiuksia olisi hyvä kehittää heti lapsuudesta saakka mahdollisimman monipuolisten ja mielekkäiden harjoitusten avulla. Näin taataan vahva pohja yleistaitavuuteen, joka puolestaan edesauttaa myöhemmin lajikohtaisten taitojen kehittämistä.

Vaikka herkkyyskaudet yleistaitavuuden ja koordinatiivisten edellytysten kehittämiseen sijoittuvatkin varhaislapsuuteen, voi näitä harjoitella ja kehittää vielä myöhemminkin. Usein jopa ammattiurheilijat joutuvat esimerkiksi loukkaantumisten jälkeen palauttamaan mieleensä kehon hallinnan harjoittamista, yleistaitavuutta ja koordinaatiokykyä. Näiden taitojen kehittäminen aikuisiällä voikin olla tarpeellista, mikäli huomaa selvää heikkoutta jollakin taidon osa-alueella.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Lajikohtainen taitavuus

Lajikohtainen taitavuus jaetaan edelleen tekniikkaan ja tyyliin. Se sisältää lajin tekniikan tarkoituksenmukaisen hyväksikäytön aina tarpeen mukaan, uuden tekniikan nopean oppimiskyvyn sekä ilmenevien tekniikkavirheiden korjauskykyä. Usein kuulee sanottavan, että jollain on todella hyvä tekniikka tai että urheilusuoritus oli teknisesti erittäin hyvä – mitä se sitten tarkoittaa? Hyvällä tekniikalla tarkoitetaan suoritusten oikeiden liikeratojen osaamista. Esimerkiksi uimarilla oikeanlainen uintitekniikka (käsivedot, hapenotto, keskivartalon hallinta ja potkut), pikajuoksijalla oikeanlainen vartalon hallinta, askeltiheys ja nivelkulma juoksun eri vaiheissa sekä nyrkkeilijällä teknisesti puhtaat lyönnit, joiden voima lähtee aina takimmaisen jalan ponnistuksesta.

Kun urheilija osaa käyttää hyvää tekniikkaa nopeasti, taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti erilaisissa tilanteissa, kyseessä on hyvä lajikohtainen taito. Tyylillä tarkoitetaan puolestaan suoritustekniikassa ilmenevää persoonallista suoritustapaa.

Kun yleistaitojen kehittymisen herkkyyskausi sijoittuu pääosin 1-6 ikävuoteen, lajikohtaisten taitojen kehittymisen herkkyyskausi on otollisimmillaan 10-14 ikävuoden kohdalla. Monipuolinen liikunnan harrastaminen lapsena onkin erittäin tärkeää.

Sitkeällä harjoittelulla, määrätietoisella asenteella ja hyvin suunnitellulla harjoitusohjelmalla lajikohtaisia taitoja voidaan kuitenkin kehittää vielä aikuisiälläkin. Lisäksi toki tarvitaan hyvää fyysistä pohjakuntoa ja riittävää kehon hallintaa.

Tekniikan hyödyntäminen lajitaitavuuden maksimoinnissa

Jokainen eri urheilulaji sisältää omat tekniset piirteensä, joita tutkitaan ja selvitetään erilaisten tekniikka-analyysien avulla. Optimaalinen tekniikka urheilusuorituksissa nopeuttaa ja taloudellistaa suoritusta, joka puolestaan edesauttaa kehityksen maksimoimista. Optimitekniikka nimittäin mahdollistaa voimantuoton tehokkaasti ja näin ollen vähentää suorituksen aikaista energiankulutusta tehden suorituksesta taloudellisemman (väsymistä ei tapahdu niin nopeasti).

Esimerkiksi lihaskireyksillä voi olla vaikutusta suoritustekniikan virheellisyyteen, joten notkeuden ylläpitämisestä (säännöllinen venyttely ja muu lihashuolto) tulisi pitää huolta. Tärkeä huomio tekniikan kehittämisessä onkin, että sitä tulisi harjoitella aina palautuneessa tilassa (lepopäivän jälkeen) ja heti harjoituksen alussa. Tekniikan harjoittamiseen tarvitaan nimenomaan kehon ja mielen yhteyttä sekä hyvää keskittymiskykyä, joten sitä ei myöskään kannata harjoitella kerralla liian pitkää aikaa, jottei väsymistä pääse tapahtumaan. Tällöin vaarana on huonon tekniikan tallentuminen lihasmuistiin.

Tekniikan harjoittamisessa kannattakin muistaa seuraava ohje:

  1. Valmistaudu huolellisesti suoritukseen
  2. Kuvittele suoritus mielessäsi ennen sen aloittamista
  3. Keskity suoritukseen
  4. Tee varsinainen suoritus
  5. Arvioi tehty suoritus (apuna voi käyttää esim. videointia) ja pyydä siihen analyysia osaavalta valmentajalta.OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Miten taitoa ja tekniikkaa voi harjoitella?

Taitoa ja tekniikkaa kannattaa harjoitella sekä lajikohtaisesti että erityisesti omia yleistaitavuuden heikkouksiaan kehittäen. Lajitaitojen kehittäminen on aina harjoitettavasta lajista riippuvaista, joten yhteneväistä ohjetta kaikkeen lajikohtaiseen harjoitteluun ei ole. Tekniikan kehittäminen ja hiominen kannattaa kuitenkin muistaa lajikohtaisten taitojen kehittämisessä. Mikäli tuntuu, että lajikohtaiset taidot ovat hyvin hallussa, kannattaa lisätä haastetta. Kokeile taitojen toteuttamista haastavammissa olosuhteissa, lisäkuorman kanssa ja eri vuorokauden- ja vuodenaikoina. Yhtä lailla kuin muidenkin fyysisten ominaisuuksien kehittymistä, myös taidon ja tekniikan kehitystä kannattaa mitata ja seurata.

Yleistaitavuutta voi puolestaan kehittää esimerkiksi pallopelien parissa, heitto- ja lyöntiharjoituksilla sekä erilaisilla askellus- ja loikkaharjoituksilla. Koordinatiivisia taitoja voi kehittää erilaisten tehtäväratojen (esim. puomirata, jalkapallon kuljetusrata, juoksurata), tarkkuusheittoharjoitusten, pallon syöttöharjoitusten sekä reaktioharjoitusten avulla.

Nykyään on olemassa vaikka minkälaisia mittareita ja teknologiaa tekniikan arviointiin, ja niitä kannattaakin mahdollisuuden tullen hyödyntää. Myös omien suoritusten videointi ja analysointi jälkikäteen on erittäin hyvä keino lajikohtaisten taitojen kehittämiseksi. Eikä koskaan voi tarpeeksi painottaa keskittymisen ja mielen hallinnan tärkeyttä, kun halutaan saavuttaa yhä parempia ja parempia urheilusuorituksia.

 

 

 

Lähteet:
Mero, Nummela, Keskinen etc. 2007. Urheiluvalmennus.
Schmidt & Wrisberg. 2000. Motor learning and performance.

One thought on “Postaussarja: Fyysinen suorituskyky ja fyysiset ominaisuudet: TAITO JA TEKNIIKKA

  1. Pingback: Postaussarja: Fyysinen suorituskyky ja fyysiset ominaisuudet: TAKTIIKKA – Urheiluvalmennus M. Halonen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s