Psyykkinen valmennus harjoittelun tukena

Varmaan moni meistä on ollut siinä tilanteessa, että tavoittelee jotakin asiaa ja tekee kovasti töitä unelmansa eteen. Päivä toisensa jälkeen harjoittelee ja antaa itsestään kaiken. Motivaatio tekemiseen voi kuitenkin pikkuhiljaa hiipua tai tulla äkillisesti täysi stoppi tekemiselle. Miksi teen tätä? Mitä oikeastaan edes tavoittelen? Ovatko tavoitteet edes omiani vai valmentajani tai pomoni suusta tulleita? Usein törmätään siihen, että menestyneidenkin urheilijoiden kohdalla ollaan tilanteessa, jossa harjoittelusta ja kovasta työstä puuttuu se kaiken ydin – suoritat tehtäviä eteenpäin, mutta mielesi ei olekaan hommassa mukana. Ajatteletko mitä teet vaan teetkö vaan? Tiettyyn rajaan asti ihminen voi vain suorittaa tekemisiään, mutta jos oikeasti haluaa menestyä tai saavuttaa jotain suurenmoista, tulee asioita tiedostaa myös psyykkisellä tasolla.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Mitä on mentaalivalmennus?

Mentaalivalmennus eli psyykkinen valmennus on toimintaa, jossa urheilupsykologiaa hyödyntäen pyritään tukemaan henkilön psyykkistä hyvinvointia ja persoonallisuuden kehitystä sekä opettamaan psyykkisiä taitoja ja parantamaan suorituskykyä. Sitä voidaan harjoitella joko kokonaan erillisinä harjoituksina tai muiden treenien yhteydessä. Psyykkisessä valmennuksessa otetaan henkilön kokonaisvaltainen elämäntilanne huomioon, ja pyritään liittämään urheilu muuhun elämään luontevasti, oli kyseessä sitten aloitteleva liikkuja tai kilpaurheilija. Psyykkisen valmennuksen erilaisia menetelmiä ovat tietoisen läsnäolon, keskittymisen, vuorovaikutuksen, tavoitteenasettelun, stressinhallinnan sekä vireystilan säätelyn harjoitukset. Mentaalivalmennusta voidaan toteuttaa samanaikaisesti kokonaiselle urheilujoukkueelle, mutta parhaan henkilökohtaisen tuloksen (varsinkin yksilölajeissa) saa aina yksilöllisesti toteutetusta valmennuksesta.

Psyykkisellä valmennuksella pyritään siis ohjaamaan urheilijan / kuntoilijan ajatuksia niin, että tekeminen olisi entistä mieluisampaa ja tavoiteorientoituneempaa. Valmennuksessa pyritään vahvistamaan urheilijan sisäistä motivaatiota ja ruokkimaan positiivista itsepuhelua. Psyykkisellä valmennuksella tavoitteena onkin siis saada kaikelle tekemiselle merkitys – ja nimenomaan urheilijalle itselleen, ei vain valmentajalle.

Psyykkistä valmennusta hyödyntävät tekemisessään eniten juuri valmentajat, urheilijat, opettajat ja tutkijat. Tässä kohtaa onkin hyvä erotella kaksi asiaa: alalla toimivat laillistetut psykologit ja psykoterapeutit ovat eri asia. Hekin voivat käyttää samoja menetelmiä psyykkisen valmennuksen toteuttamisessa, mutta siinä missä esimerkiksi urheiluvalmentajat pyrkivät lisäämään itsearvostusta ja positiivisin keinoin parantamaan suorituskykyä, nämä psykologian ammattihenkilöt tarttuvat erinäisten ongelmien hoitoon. Urheilijan merkittäviä psyykkisiä ongelmia voivat olla esimerkiksi kilpailujännitys, ahdistuneisuus, itsetunto-ongelmat ja syömishäiriöt. Vastaavanlaiset tilanteet ovat aina niitä, joissa mentaalivalmentajan tietotaito ei useinkaan riitä, ja yksilön hyvinvoinnin kannalta parasta apua saa aina ammattihenkilöltä.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Miten itse hyödynnän psyykkisen valmennuksen keinoja valmennettavieni kanssa?

Painotan itse kaikissa valmennuksissani kehon ja mielen yhteyden tärkeyttä. Jotta toiminta olisi aidosti kokonaisvaltaista, tulee henkilön muu elämäntilanne huomioida – ja niin, että henkilö ymmärtää myös itse oman elämänsä realiteetit ja mahdollisuudet. Kaikki lähtee henkilön tavoitteesta ja sitä kautta osatavoitteiden laatimisesta. Näin hommassa pysyy yllä se punainen lanka. Tavoitteiden on oltava motivoivia ja nimenomaan yksilölähtöisiä – toisen henkilön laatima tavoite ei useinkaan innosta pitkäjänteiseen toimintaan. Tavoitteiden ja osatavoitteiden laatimisen jälkeen tiedetään mitä ollaan tekemässä. Vielä pitää tietää miten tehdään. Nyt voidaankin siis etsiä sopivat keinot ja menetelmät. Yksilöstä ja tavoitteista riippuen nämä voivat olla hyvinkin erilaisia. Joku haluaa parantaa suorituskykyään, joku haluaa juosta maratonin, joku haluaa laihduttaa, joku parantaa keskittymistään suoritustilanteissa. Jollekin siis sopii erilaiset keskittymis- ja tarkkaavaisuusharjoitukset, toiselle rentoutusharjoitukset, joku tarvitsee kilpailutilannetta ajatellen vireystilan säätelyn harjoittelua ja toinen oman kehotietoisuuden ja hyväksyvän läsnäolon harjoittelua. Kaikki psyykkinen harjoittelu lähtee kuitenkin omien ajatusten tiedostamisen kautta – ajattelua voi itse ohjata, jonka seurauksena myös toiminta muuttuu. Ajattelun ohjaaminen ja häiriötekijöiden sulkeminen ei kuitenkaan aina ole helppoa, ja niin kuin muussakin harjoittelussa, myös psyykkisten taitojen opettelussa voi tulla takapakkia. Tämän vuoksi taitoja on hyvä harjoitella ja ylläpitää. Ruokkien omaa sisäistä motivaatiota, toimintaa ohjaavat arvot selkiytyvät, ja tekemisestä tulee entistä mieluisampaa. Usein sanotaankin, että jos jotain oikein kovasti toivot, niin myös saat sen.

Esimerkkinä monelle tuttu ilmiö: treenaat vähän sinnepäin muutaman kerran viikossa, et oikein tiedä mitä teet eivätkä tavoitteetkaan ole kovin selkeät. Treenaat vain, koska ”niin kuuluu tehdä”, mutta varsinainen sisäinen motivaatio ja koko homman punainen lanka puuttuu. Suunnitelmallisen ja yksilöllisen harjoitusohjelman lisäksi psyykkisestä harjoittelusta voi olla huomattavaakin hyötyä: jos tuntuu, että ajatukset harhailevat liiaksi ympäristöön tai muihin häiriötekijöihin, aikaa kuluu, eikä harjoittelu tuota haluttua tulosta, voi tavoitteiden selkeyttämisestä, omien ajatusten tiedostamisesta ja keskittymisharjoituksista olla huomattavaa hyötyä.

Ajattele ensin mitä teet – tee sitten. Jos tekemisessä tulee vastoinkäymisiä, tiedosta ne ja tiedosta myös omat ajatuksesi. Negaatioiden sijaan mieti mahdollisuuksia. Jos toinen ovi sulkeutuu, toinen aukeaa.

One thought on “Psyykkinen valmennus harjoittelun tukena

  1. Pingback: Kova treeni tai kilpailutilanne – miten saada kaikki tehot irti? – Urheiluvalmennus M. Halonen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s