Postaussarja: Fyysinen suorituskyky ja fyysiset ominaisuudet

Mitä on fyysinen suorituskyky? Mistä se rakentuu? Miten eri ominaisuuksia voi kehittää? Tämä teksti toimii alustuksena pidemmälle postaussarjalle, jossa käsittelen aina kutakin fyysistä ominaisuutta kerrallaan perehtyen sen sisältöön ja harjoittamiseen tarkemmin. Sarjassa käsitellään vuorollaan voimaa, nopeutta, kestävyyttä, notkeutta, rentoutta, taktiikkaa sekä taitoa ja tekniikkaa. Harjoitellessa spesifiä ominaisuutta tulee ottaa huomioon yllättävänkin paljon erilaisia harjoitteluun vaikuttavia tekijöitä. Usein urheilijoilla saattaa olla epätietoisuutta, miten jotain ominaisuutta tai sen osa-aluetta voidaan kehittää ja miksi sitä edes pitäisi harjoitella, joten tarkoituksenani on selkeyttää kunkin ominaisuuden spesifimpi jaottelu ja ydinkohdat.

Mitä on fyysinen suorituskyky?

Ennen kuin pureudutaan fyysisiin ominaisuuksiin, olisi hyvä käydä läpi, mistä fyysinen suorituskyky ylipäätään koostuu ja mitkä tekijät siihen vaikuttavat. Vaikka tässä postaussarjassa käsittelenkin nimenomaan fyysisiä ominaisuuksia, tulee ottaa huomioon, että fyysinen suorituskyky rakentuu monesta muustakin osatekijästä ja niihin liittyvistä yksityiskohdista.

fyysinen suorituskykyKuvio: Fyysisen suorituskyvyn määrittelyä. M. Halonen 2018. (Lähde: Louhevaara & Korhonen 1992)

 

Eli niin kuin kuviosta huomaa, fyysiseen suorituskykyyn vaikuttavia tekijöitä on fyysisten ominaisuuksien lisäksi useita. Mitä pidemmälle huippu-urheiluun mennään, sitä enemmän yksittäisillä osatekijöillä on merkitystä fyysiseen suorituskykyyn. Myös muiden kilpaurheilijoiden ja tavoitteellisten treenaajien kannattaa kiinnittää huomiota fyysiseen suorituskykyyn kokonaisuutena: jos jokin kohta reistailee, se näkyy kokonaisuudessa. Täydellistä balanssia kaikkien osatekijöiden kanssa tuskin kukaan pystyy edes saavuttamaan, mutta ainakin niihin voi kiinnittää huomiota ja kehittää vähiten huomiolle jääneitä osatekijöitä. Kaikkiin tekijöihin (ikä, perimä, pituus) ei voi edes itse vaikuttaa, mutta ne huomioiden ja sen mukaisesti harjoitellen voi saada huomattavankin paljon kokonaisuutta eheytettyä.

Kuvion tarkoituksena on lähinnä herättää tavoitteellisesti urheilevia henkilöitä pohtimaan omaa harjoitteluaan sekä muuta elämää kokonaisuutena. Esimerkiksi kuormittava työ yhdessä kovan harjoittelun kanssa aiheuttaa keholle huomattavaa kokonaiskuormitusta, jolloin muut osatekijät saattavat kärsiä ja jäädä liian vähäiselle huomiolle. Tämä näkyy puolestaan fyysisessä suorituskyvyssä.

Mitään osatekijää ei pitäisi vähätellä, mutta jos kuviosta täytyisi nostaa neljä merkittävintä tekijää tavoitteellisessa urheilussa, omasta mielestäni ne olisivat ravinto, psyyke, motivaatio ja asenne, terveys sekä fyysinen aktiivisuus. Fyysisen aktiivisuuden valitsin fyysisen kunnon sijaan sen vuoksi, että harjoittelun, työn, vapaa-ajan ja levon yhteensovittamisella saadaan usein pidemmässä juoksussa paljon enemmän aikaan kuin sillä, että on valmiiksi hyvä fyysinen kunto. Hyvä fyysinen kunto on totta kai edellytys huippusuorituksille, mutta kehittyminen ja huippusuoritukset vaativat myös harjoittelua ja tärkeiden asioiden priorisointia. Eli tiivistettynä: Hyvä fyysinen kunto on katoavaista, jos sitä ei harjoita. Kehittymisen takaamiseksi tarvitaan myös lepoa ja muiden elämän osa-alueiden huomioon ottamista jottei kokonaiskuormitus pääse kasvamaan liian suureksi.

Tästä lähtee siis yhteensä kahdeksanosainen postaussarja, joten pysy kuulolla! Tarkoituksena on julkaista aina kerran viikossa postaussarjan osa ja välissä muita aiheita, jottei lukeminen käy liian yksipuoliseksi. 😄 Aiheet ovat varmasti mielenkiintoisia ja herättävät pohtimaan omaa harjoittelua sekä kehittymistä tarkemmin. Sopii niin yksilö- kuin joukkueurheilijoille, aktiivitreenajille kuin aloitteleville urheilijoille. 👍

2 thoughts on “Postaussarja: Fyysinen suorituskyky ja fyysiset ominaisuudet

  1. Pingback: Postaussarja: Fyysinen suorituskyky ja fyysiset ominaisuudet: KESTÄVYYS – Urheiluvalmennus M. Halonen

  2. Pingback: Postaussarja: Fyysinen suorituskyky ja fyysiset ominaisuudet: NOTKEUS – Urheiluvalmennus M. Halonen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s